XS4ALL en KPN passen voorlichting over verzamelwoede aan

KPN en dochterbedrijf XS4All stoppen met hun overtredingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) na onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Source: Automatoserings nieuws