Cybercriminelen zien elkaar openlijk op sociale media

Uit onderzoek van RSA blijkt, dat cybercriminelen elkaar openlijk ontmoeten op sociale media. Die netwerken worden ook gebruikt voor allerlei activiteiten zoals phishing, het versturen van malware en het stelen van gegevens.

Het doel van het RSA-onderzoek was inzicht te krijgen in de structuur, de omvang en spelregels van wereldwijde cybercrime-groepen op sociale media. Waar ze elkaar voorheen ontmoetten op obscure online plekken, zoals het deep web of via anonieme browsers als Tor, zoeken ze elkaar vandaag de dag steeds vaker op openbare plekken op.

Diepgravend onderzoek

Het team van EMC-dochter RSA onderzocht van elk platform het gedrag, welke restricties en voordelen het gebruik heeft, hoeveel special interest-groepen er zijn en hoeveel leden zij hebben. Tijdens het onderzoek zijn honderden groepen bestudeerd en ontmaskerd. De belangrijkste uitkomsten van het rapport zijn:

  • Wereldwijd zijn er meer dan 500 verdachte groepen, met samen ruim 220.000 leden.
  • De meeste fraudegroepen opereren zeer publiekelijk. Zichtbaar en open voor iedereen.
  • Informatie die gedeeld wordt op sociale media varieert van financiële informatie, zoals creditcardnummers met PII en autorisatiecodes tot en met commerciële aanbiedingen voor malware en/of malware tools.
  • Naast het populaire Facebook zijn er steeds meer platformen actief in andere talen en verbonden aan specifieke communities.

In de periode dat het onderzoek plaatsvond, ontdekte RSA meer dan 15.000 gestolen creditcards (die cybercriminelen ‘CVV2 freebies’ noemen) op diverse sociale media-netwerken.


Source: Automatoserings nieuws