Aantal patiëntportalen in ziekenhuizen verdriedubbeld

Het aantal ziekenhuizen dat een patiëntportaal heeft is sinds vorig jaar verdriedubbeld van 7,78 procent naar 22,61 procent. De data en functionaliteiten die in de portalen beschikbaar zijn, blijven echter beperkt.

Dat blijkt uit het ‘Onderzoek patiëntportalen 2016’ van M&I/Partners, meldt Zorgvisie ICT. Uit de enquête onder 84 ziekenhuizen blijkt dat ondanks de forse groei van het aantal patiëntportalen nog lang niet alle portalen alle medische data ter beschikking hebben. De meest genoemde reden hiervoor is dat nog niet alle specialismen binnen een ziekenhuis deelnemen aan het portaal. Bij zo’n 23 procent van de ziekenhuizen die een portaal aanbieden is dat nog altijd het geval.

Patiënten hebben hierdoor nog geen toegang tot alle medische gegevens en kunnen niet bij alle specialismen online een afspraak inplannen. ‘Ziekenhuizen die momenteel bezig zijn met de implementatie van een nieuw EPD (elektronisch patiëntendossier) of dit aan het upgraden zijn en nog geen patiëntportaal aanbieden, zien dit als belangrijk speerpunt van de EPD-strategie’, schrijven de onderzoekers. M&I/Partners verwacht dan ook dat het aantal beschikbare en up-to-date patiëntportalen het komende jaar verder stijgt.

Mobiele apparaten

Uit het onderzoek blijkt verder dat het aantal nieuwe functionaliteiten van de portalen tegenvalt. Zo kunnen patiënten zelden aanhaken bij patiëntportalen van ziekenhuizen met hun persoonlijke gezondheidsdossiers (PGD’s) en mobiele apparaten als smartphones en tablets. “Voor veel ziekenhuizen was 2015 het jaar waarin ze live gingen met hun portaal. Alleen het zelf registreren van medicatie en het aanvragen van herhaalrecepten binnen patiëntportalen ging het afgelopen jaar bij een aantal ziekenhuizen live”, schrijven de onderzoekers.

Belangrijkste belemmeringen

Zorgverleners zien nog veel belemmeringen bij de implementatie van patiëntportalen, zowel op juridisch vlak (als de patiënt zelf data registreert wie is dan eigenaar daarvan/verantwoordelijk daarvoor?) als op het gebied van privacy (hoe garanderen we de veiligheid van de medische gegevens?). Ook financieel zien zorgverleners nog veel beren op de weg. Zo worstelen zij met de vraag hoe de bestede tijd aan de patiënt vergoed wordt. Tot slot zijn er technische uitdagingen. Volgens de ondervraagde zorgverleners heeft zorgpersoneel weinig affiniteit met ICT en ontbreekt het vaak aan tijd om zich erin te verdiepen.


Source: Automatoserings nieuws